Наукові колекції біотичних об’єктів у житті суспільства мають вагоме значення як наукові, історичні, освітні та природоохоронні інституції. Особливе місце серед них посідають гербарії, одиницею зберігання яких є гербарний зразок (ексикат) – носій інформації поліфункціонального значення з моральною незношуваністю та необмеженим терміном зберігання. Саме ці характеристики дають будь-якому гербарному зразку переваги над усіма іншими видами збереження даних про рослини.

Розвинені країни паралельно з нарощуванням науково-технічного потенціалу нагромаджують колекційні фонди, в тому числі й гербарні. Сім найбільших гербарних колекцій світу розміщені саме в економічно стабільних країнах: Франції, США та Великій Британії. За даними Index Herbariorum (ІН) у світі налічується 3 990 гербарних колекцій у 168 країнах із близько 350 000 000 одиницями зберігання (о.з.), які документують знання про рослини за 400 років. У м. Львові функціонує найбільша в Україні кількість гербаріїв – п’ять, із сумарним фондом  503 128 о.з.

Гербарій Національного лісотехнічного університету України функціонує на кафедрі ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу з 1945 року. У ході формування до нього увійшли колекції навчальних установ, які були попередниками НЛТУ України: Крайової школи лісового господарства (1874 р.); Вищої Крайової школи лісового господарства (1908 р.); Рільничо-лісового факультету Львівської Політехніки (1919 р.); Лісового факультету Львівської Політехніки (1939 р.); Львівського лісотехнічного інституту. У 2011 році Гербарій отримав акронім LWFU і був унесений до реєстру національних гербаріїв України. Сучасний вигляд та комплектацію кафедральна гербарна одержала завдяки багаторічній невтомній праці проф. В.Г. Коліщука, визнаного фахівця в галузях екологічної морфології рослин та дендрохронології. Неоціненний вклад у справу збереження та доповнення наукових гербаріїв і колекцій внесли проф. Т.М. Бродович, доц. Б.Й. Цибик, доц. Г.Ф. Трубіцький, асист. Н.Ф. Прикладівська та П.О. Циганков, ст. лаборант В.О. Куркевич.